nthuan

fap

Fap

Đây là vấn đề muôn thuở. Để có thể nofap thành công, bạn cần những điều sau đây. Bạn phải biết nguyên nhân và kết

Read More »
đổ lỗi

Đổ Lỗi

Tại cái này, do cái kia nên mình mới bị như vậy. Câu này là nghe rất thường xuyên. Ngày nào ta còn nói câu

Read More »
bơi đại diện

Bơi

Đây là 1 kỹ năng sinh tồn cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ nếu bạn chưa học thì đi học ngay đi. Kỹ năng cần

Read More »
tỉ mỉ

Tỉ Mỉ

Trong tất cả mọi việc ta làm. Ta luôn phải chú tâm vào từng chi tiết. Đừng làm những việc lớn việc khó để rồi

Read More »
bước

Bước

Bỗng 1 ngày bạn nhận ra cuộc đời mình như shit. Bạn bơ vơ giữa biết bao con đường. Bạn không biết phải bắt đầu

Read More »