nthuan – Blogger

Những người thầy online #2

Những Người Thầy Online #2

Chia sẻ
5/5 - (1 vote)

Đây là những người thầy online tôi học được qua youtube, mạng……….Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu thêm cho feng về một vài người nữa. Feng có thể xem bài viết trước tại đây.

Web

Phạm Huy Hoàng

Website Learners

H-EDUCATE

Thiền

Sadhguru

Tiếng Anh

AlexD Music Insight

Learn English with Bob the Canadian

Rượu

Thành Ỉn

Tài Chính

Hieu Nguyen

Quay Phim

Kop Dinh

Cuối bài

Nếu thấy hữu ích, feng có thể đánh giá, bình luận cho tôi biết để cải thiện tốt hơn.

  • Đọc thêm nhiều bài viết khác của nthuan.
  • Theo dõi fandpage của tôi tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published.