nthuan – Blogger

tài liệu quản trị hàng tồn kho

TÀI LIỆU QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO

Chia sẻ
4.5/5 - (2 votes)

Đây là phần quản trị hàng tồn kho trong môn Quản trị kho hàng và tồn kho của trường ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM.

Mình sẽ đưa những phần sinh viên cần khi học, không đưa kiến thức lang mang, ở bên dưới mình có để link tài liệu. Trong đó có ppt bài giảng và bài tập mình học. Đây chỉ là tài liệu mình góp nhặt được trên mạng, hi vọng sẽ có ích với các bạn

Quản trị hàng tồn kho là gì?

Quản trị hàng tồn kho là việc kiểm soát quá trình đặt hàng, lưu trữ và sử dụng hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Hàng tồn kho có thể là nguyên liệu thô, linh kiện và hàng hóa bán thành phẩm, thành phẩm, việc nhập kho và xử lý các mặt hàng đó.

Theo đó công việc này đòi hỏi phải theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như dự đoán được tình hình biến động giá trên thị trường để điều phối lượng hàng tồn kho, đưa ra chính sách lưu trữ phù hợp, giảm thiểu tối đa các rủi ro về hàng tồn kho. Từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu vào, đảm bảo cung cấp đủ sản phẩm thành phẩm tại mọi thời điểm, tăng năng lực cạnh tranh. Giải pháp quản trị hàng tồn kho tốt phải giải quyết được các bài toán:

  • Lượng hàng tồn kho như thế nào là tối ưu?
  • Khi nào tiến hành đặt hàng?
  • Chi phí quản lý trong thời gian hàng tồn kho có phù hợp không?
  • Chi phí cơ hội của việc quản lý hàng tồn kho?

Kỹ thuật phân tích ABC trong phân loại hàng tồn kho

Kỹ thuật phân tích ABC thường được sử dụng trong phân loại hàng hóa tồn kho, nhằm xác định mức độ quan trọng của hàng hóa tồn kho khác nhau. Từ đó xây dựng các phương pháp dự báo, chuẩn bị nguồn lực và kiểm soát tồn kho cho từng nhóm hàng khác nhau.

Trong kỹ thuật phân tích ABC phân loại toàn bộ hàng hóa dự trữ của đơn vị thành 3 nhóm hàng: Nhóm A, nhóm B và nhóm C. Căn cứ vào mối quan hệ giá trị hàng năm với số lượng chủng loại hàng.

Giá trị hàng hoá dự trữ hàng năm được xác định bằng tích số giữa giá bán một đơn vị hàng hoá với lượng dự trữ hàng hoá đó trong năm. Số lượng chủng loại hàng là số lượng từng loại hàng hoá dự trữ trong năm.

Nhóm A: Bao gồm những hàng hóa dự trữ có giá trị hàng năm cao nhất, chiếm từ 70-80% so với tổng giá trị hàng hóa dự trữ, nhưng về mặt số lượng, chủng loại thì chỉ chiếm khoảng 10-15% lượng hàng dự trữ.

Nhóm B: Bao gồm những loại hàng hóa dự trữ có giá trị hàng năm ở mức trung bình, chiếm từ 15-25% so với tổng giá trị hàng dự trữ, nhưng về số lượng, chủng loại của chúng chỉ chiếm khoảng 30% tổng số hàng dự trữ.

Nhóm C: Gồm những loại hàng có giá trị thấp, giá trị dự trữ chỉ chiếm khoảng 5% so với tổng giá trị hàng dự trữ, nhưng số lượng chiếm khoảng 50-55% tổng số lượng hàng dự trữ.

graphics1

Ví Dụ: Phân loại vật liệu tồn kho theo kỹ thuật phân tích ABC.

giai

TÀI LIỆU

Phần video bên dưới là dùng để tham khảo, có gì sai sót thì các bạn có thể comment ở dưới để mình cải thiện trong tương lai.

Cuối bài

  • Đọc thêm nhiều bài viết khác của nthuan
  • Theo dõi fandpage của tôi tại đây

Leave a Comment

Your email address will not be published.